Prowadzimy w Centrum Diagnozy i Terapii COGITO zajęcia grupowe, w ramach których dzieci i młodzież nabywają umiejetności niezbędnych do aktywnego i satysfakconującego kontaktu a równiesnikami. 

1. TRENING UMIJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

2. TRENING ZASTĘPOWANIA AGRESJI

TRENING TZA ART to trening  uczenia umiejętności społecznych przeznaczony dla dzieci i młodzieży, która nie opanowała w dostatecznym stopniu lub słabo rozwinęła zachowania prospołeczne niezbędne do skutecznego  i satysfakcjonującego radzenia sobie we własnych  środowiskach (szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym). Zajęcia mają pomóc dzieciom w samodzielnym rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Program składa się z trzech powiązanych ze sobą modułów: 
         1. Treningu umiejętności społecznych - stwarza możliwość nauczenia umiejętności społecznych (pełen program zawiera 50 umiejętności, które są wybierane w zależności od potrzeb uczestników) poprzez odgrywanie ról i poszczególnych kroków składających się na każdą umiejętność, a następnie zaprojektowania aktywności,  tak aby umiejętność była trenowana również w środowisku, w którym dziecko przebywa
        2. Treningu kontroli złości - uczy umiejętności odpowiadania na sytuacje pobudzające emocje gniewu i złości poprzez stosowanie technik identyfikujących sytuację konfliktową, obniżających napięcie oraz wzmacniających samoświadomość i samokontrolę
        3. Wnioskowania moralnego - pomaga młodym ludziom podnieść poziom uczciwości, sprawiedliwości i skłaniać do rozumienia potrzeb i praw innych ludzi
Program realizowany jest w formie zajęć grupowych, uwzględniający różne style uczenia, możliwości, wiek i  wrażliwość uczestników. Wszystkie zajęcia  trwają 50 minut i odbywają się w małych 6 - osobowych  grupach, raz na tydzień, obejmując w sumie 20 spotkań. Zajęcia rozpoczynają się od spotkania z rodzicami, którzy mają możliwość zapoznania się z programem oraz oceny trudności dziecka, tak aby efektywnie wybrać i ćwiczyć umiejętności, których ich dziecko potrzebuje na danym etapie rozwoju.
Zajęcia prowadzone są przez psychologa i certyfikowanego trenera ART Katarzynę Nowacką-Dziuba oraz II trenera psychologa, trenera umiejętności społecznych Natalię Homę
 
Grupy prowadzone są w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. 

COGITO

Centrum Diagnozy i Terapii

UL. INSTALATORÓW 3, RZESZÓW

tel. 570 847 303

e-mail: kontakt@cogito.rzeszow.pl

COGITO Centrum Diagnozy i Terapii

Pomagamy dzieciom oraz rodzinom - nasi Specjaliści służą Państwu swoim wieloletnim doświadczeniem.