Przed diagnozą

ADOS - 2 - posiadamy najnowocześniejsze i najlepsze narzędzie do badania zaburzeń ze spektrum autyzmu. 

 

Nie ma jednolitego obrazu autyzmu, Zespołu Aspergera czy jakichkolwiek innych zaburzeń u dzieci i młodzieży. Każdy przypadek różni się liczbą i intensywnością występowania symptomów. 
Pierwszymi osobami, które mogą zauważyć coś niepokojącego w rozwoju dziecka są rodzice. Jeżeli zachowanie Twojego dziecka Cię niepokoi, nie zwlekaj i umów się na wizytę do psychiatry dziecięcego, psychologa lub neurologopedy.  Każdy z tych specjalistów przeprowadzi wywiad kliniczny i skieruje na kolejne badania. Pełną diagnozę można postawić tylko w oparciu o opinię zespołu specjalistów takich jak: psychiatra dziecięcy, psycholog, pedagog, neurologopeda, logopeda specjalizujący się w całościowych zaburzeniach rozwojowych.

Diagnoza zaburzeń u dzieci stanowi często długotrwały i skomplikowany proces. Wymaga szczegółowej analizy funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach. Konieczna jest współpraca kilku specjalistów w tym: psychiatry, psychologa i logopedy i pedagoga. 

Na pierwsze spotkanie przygotujcie Państwo:

 • dane osobowe dziecka (w tym PESEL dziecka),
 • ewentualną dotychczasową dokumentację lekarską i psychologiczną (karty informacyjne z pobytów w szpitalu, badania psychologiczne, opinie itp.).
 • opinie psychologiczne
 • przypadku wizyty diagnostycznej prosimy o zapoznanie się z dokumentami dostępnymi w zakładce : DIAGNOZA AUTYZMU oraz wcześniejsze przygotowanie dokumentów według podanych wytycznych.

Pacjenci są zapraszani do gabinetu zgodnie z kolejnością zapisu na ustaloną godzinę. Wizyta trwa około 60 minut.

Koszt pełnej diagnozy kompleksowej (wielospecjlaistycznej) wynosi - 800 złotych. 

OPŁATY ZA DIAGNOZY  należy dokonywać na numer konta:

18 1050 15621 00000 91458 91025

opłaty za diagnozy należy dokonywać z minimum dwu tygodniowym wyprzedzeniam przed ustaloną datą wizyty, stanowi to ostateczne potwierdzenie terminu spotkania diagnostycznego. 

Przebieg i realizacja diagnoz

 1. BADANIE PSYCHIATRY DZIECIĘCEGO – wizyta z DZIECKIEM. Przebieg wizyty zależy jest od wieku dziecka oraz współpracy jaką dziecko jest w stanie nawiązać z lekarzem. Nie ma jednej procedury, inaczej będzie wyglądała wizyta z dzieckiem 2 letnim, 14 letnim czy też dzieckiem cierpiącym na zaburzenia lękowe. Staramy się dokładać starań aby wspomnienia z wizyty u psychiatry były wyłącznie pozytywne, dlatego jesteśmy elastyczni na sugestie rodziców co do podejścia do ich dziecka. Najczęściej wizyta obejmuje: rozmowę z rodzicami, badanie dziecka, obserwacja zabawy dziecka i jego zachowania, rysowania. Na tej podstawie wypełniany jest formularz szczegółowego wywiadu oraz formularz diagnostyczny oparty na Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów zdrowotnych(ICD-10).
  Czas trwania wizyty: 50 minut.
 2. WYWIAD DIAGNOSTYCZNY bez DZIECKA - (opcjonalnie) – jeżeli wywiad przeprowadzony przez psychiatrę nie wyczerpał wszystkich istotnych dla procesu diagnostycznego informacji oraz w przypadku starszych dzieci szkolnych i nastolatków, psycholog przeprowadza rozmowę z rodzicami na temat zarówno rozwoju jak i funkcjonowania dziecka. Zbiera szczegółowo informacje dotyczące objawów, zachowania oraz relacji panujących w rodzinie a mogących mieć wpływ na zachowanie dziecka a tym samym na prawidłowe rozpoznanie przyczyny jego trudności.
  Czas trwania wizyty: 50 minut.
 3. DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA (psychoterapeutyczna, neuropsychologiczna) – wizyta z DZIECKIEM – obserwacja dziecka oraz badanie. Wizyta przebiega w postaci wspólnej zabawy, rysowania, rozmowy (w zależności od wieku dziecka). Po nawiązaniu odpowiedniego kontaktu z dzieckiem, jeśli wymaga tego diagnoza, przeprowadzane są testy psychologiczne i wystandaryzowane metody diagnostyczne.
  Czas trwania wizyty 50 minut.
 4. BADANIE TESTEM ADOS -2 – (opcjonalnie) przeprowadzone przez doświadczonego psychologa badanie najnowszym i najrzetelniejszym narzędziem do badania zaburzeń ze spektrum autyzmu.
  Czas trwania – około 60 minut.
 5. BADANIE PEDAGOGICZNE/NEUROLOGOPEDYCZNE – badanie wstępne oraz podstawowe obejmujące rozumienie i nadawanie mowy, budowę i funkcjonowanie narządów artykulacyjnych i sprawności aparatu mowy, rozwój komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Badanie pedagogiczne dzieci szkolnych obejmuje ocenę umiejętności szkolnych.

Czas trwania wizyty: 50 minut

 1. SPOTKANIE ZESPOŁU DIAGNOSTYCZNEGO – po przeprowadzonych przez wszystkich specjalistów badaniach dziecka oraz poznaniu sytuacji rodzinnie przeprowadzone jest spotkanie wszystkich specjalistów w celu omówienia wyników badań oraz podzielenia się spostrzeżeniami na temat przyczyny trudności dziecka. W sytuacji kiedy pomimo wykonanych planowych badań nie udaje się określić jasno przyczyny trudności dziecka, proponuje się dodatkowe spotkania wybranym specjalistą w porozumieniu z rodzicem.
 2. PRZEKAZANIE DIAGNOZY – wizyta BEZ DZIECKA – czas przeznaczony dla RODZICÓW – moment przekazania diagnozy dziecka, rozmowy o wynikach badań. Specjalista omawia trudności dziecka, plan leczenia i rehabilitacji. Rodzice mogą spokojnie porozmawiać, uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące dziecka i jego ewentualnych zaburzeń.

Czas trwania wizyty: 50 minut

Możliwa jest dodatkowa wizyta w czasie procesu diagnozy, mianowicie obserwacja dziecka w szkole + wywiad środowiskowy z nauczycielami (w szkole, przedszkolu). Usługę świadczy psycholog. Wizyta specjalisty w środowisku szkolnym dziecka jest opcją dodatkową (dodatkowo płatną), która z pewnością pomoże pogłębić diagnozę czyniąc ją jeszcze bardziej kompleksową i precyzyjną.

Rezultaty diagnozy

PRZEKAZANIE DIAGNOZY – wizyta BEZ DZIECKA – czas przeznaczony dla RODZICÓW – moment przekazania diagnozy dziecka, rozmowy o wynikach badań. Specjalista omawia trudności dziecka, plan leczenia i rehabilitacji. Rodzice mogą spokojnie porozmawiać, uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące dziecka i jego ewentualnych zaburzeń.

COGITO

Centrum Diagnozy i Terapii

UL. INSTALATORÓW 3, RZESZÓW

tel. 570 847 303

e-mail: kontakt@cogito.rzeszow.pl

COGITO Centrum Diagnozy i Terapii

Pomagamy dzieciom oraz rodzinom - nasi Specjaliści służą Państwu swoim wieloletnim doświadczeniem.